• Kompleksowe Szkolenia
 • Innowacyjne Pomysły
 • Partnerstwo Publiczno-Społeczne
 • Skuteczne Doradztwo
 • Nowoczesne Metody Zarządzania
 • Profesjonalne Negocjacje
 • Kompleksowe Szkolenia

 • Innowacyjne Pomysły

 • Partnerstwo Publiczno-Społeczne

 • Skuteczne Doradztwo

 • Nowoczesne Metody Zarządzania

 • Profesjonalne Negocjacje

Aktualności

Program konferencji "MIĘDZYNARODOWA DRABINA UDZIAŁU – droga ku adaptacyjności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych"

 

Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE
zaprasza na konferencję pt.:

„MIĘDZYNARODOWA DRABINA UDZIAŁU
– droga ku adaptacyjności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”

Program konferencji realizowany w ramach projektu:
„PWP JESTEŚMY AKTYWNI ZAWODOWO”
termin: 28.05.2015r., godz. 10.00
miejsce: Hotel Sosnowe Zacisze w Kleosinie, przy ul. Leśnej 209.30    –  10.00     
Rejestracja gości

10.00  –  10.30     
Otwarcie konferencji:
Krzysztof Mnich –  Prezes Zarządu Stowarzyszenia EUROPARTNER AKIE
Hans Marechal  –  Kierownik w Fundacji Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven, Holandia, Partner Projektu
Paweł Backiel    –  Wiceprezes Fundacji Biznes i Prawo, Partner Projektu

10.30  –  11.20     
Participation ladder (Drabina udziału) w praktyce aktywizacyjnej GGzE
Hans Marechal   –  Kierownik w Fundacji GGzE

11.20  –  12.00
Terapia behawioralna Ergon jako      
 Hans Lamers – Fundacja GGzE

12.00  –  12.15     
Przerwa kawowa 

12.15  –  12.35     
Elastyczne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa
Dział Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, PUP w Białymstoku

12.35  –  13.00     
Innowacyjność w podejściu do aktywizacji osób niepełnosprawnych – prezentacja portalu pełnosprawny.bialystok.pl
Prezentacja działań w ramach projektu Pełnosprawny Białystok, Fundacja Impuls

13.00  –  13.30
Środki finansowe na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w nowej perspektywie finansowej  Unii Europejskiej
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

13.30  –  14.30    
Przerwa obiadowa

14.30  –  15.00    
Godność na rynku pracy jako podstawa aktywizacji zawodowej i społecznej
Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI, Białystok

15.30  –  16.00     
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w kontekście Apelu Gdańskiego na rzecz godnego i niezależnego życia osób niepełnosprawnych
Ewa Matulewicz – Prezes Augustowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ASON, Augustów

16.30  –  17.00     
Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach ekonomii społecznej
Sławomir Sidoruk   –  Spółdzielnia socjalna INTEGRACJA, Bielsk Podlaski

17.00  –  17.30     
Likwidacja barier architektonicznych w kontekście przepisów prawa
Alicja Ryżyńska – Galicz  –  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Białystok

17.30  –  18.00     
Panel dyskusyjny

 

 

 

Młodość + Przedsiębiorczość = Sukces

Szkolenia skierowane są do 60 osób w wieku 18-30 lat, którzy zamieszkują miasto Białystok (Uczestnikiem Projektu może zostać każda osoba fizyczna: zatrudniona, bezrobotna, nieaktywna zawodowo).

Szkolenia będą prowadzone w 5 grupach 12 - osobowych.

Backiel jr. Mistrzem w Szachy

Hubert Backiel, syn Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Europartner AKIE, Pawła Backiela, zwyciężył w rozgrywkach Białostockiej Ligi Szachowej.

Oficjalne wyniki znajdą Państwo pod adresem: chessarbiter.com

XIV Forum edukacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Na początku lata uczestniczyliśmy w XIV Forum Edukacyjnym dla MSP w Warszawie, organizowanym pod hasłem „Człowiek najlepsza inwestycja”, którego dwudniowy program przybliżał przedsiębiorcom kwestie związane z Kapitałem Ludzkim, określając czy stanowi on szansę, czy barierę rozwoju gospodarki.

Projekty konsultingowe

Projekty badawcze

Kurs języka chińskiego

Kurs języka chińskiego

Projekty UE

Projekty unijne

Jesteśmy tutaj!

Stowarzyszenie EuroPartner
Akademicki Klub Integracji Europejskiej
ul.Warszawska 44/1 (III piętro)
15-077 Białystok
tel./fax. 85 732 02 58