• Kompleksowe Szkolenia
 • Innowacyjne Pomysły
 • Partnerstwo Publiczno-Społeczne
 • Skuteczne Doradztwo
 • Nowoczesne Metody Zarządzania
 • Profesjonalne Negocjacje
 • Kompleksowe Szkolenia

 • Innowacyjne Pomysły

 • Partnerstwo Publiczno-Społeczne

 • Skuteczne Doradztwo

 • Nowoczesne Metody Zarządzania

 • Profesjonalne Negocjacje

Aktualności

Ty też możesz być przedsiębiorcą – załóż firmę i spełnij swoje marzenia!

 

Informujemy, że Projekt pt. „Liderzy Przedsiębiorczości” złożony przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Białymstoku w partnerstwie z Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Krajową Izbą Gospodarczą Centrum Promocji Sp. Z o.o., Powiatem Białostockim i Gminą Łap otrzymał dofinansowanie w ramach działania 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy z zakresu zakładania działalności gospodarczej i wsparcie uruchomienia działalności gospodarczych przez 40 osób. 

Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby zamieszkałe na obszarze Subregionu Białostockiego, do którego należą: miasto Białystok oraz gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów. 

W projekcie udział wziąć mogą osoby fizyczne, które:

 • zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą;
 • ukończyły 30 rok życia;
 • są osobami bezrobotnymi,  poszukującymi pracy, nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj: osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

 

W ramach projektu oferowane będzie wsparcie w postaci:

 1. Szkolenia i doradztwo przed uruchomieniem działalności gospodarczej
 2. Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (wysokość dotacji: maks. 23125,00 zł)

Po uruchomieniu działalności gospodarczej:

 1. Wsparcie pomostowe finansowe (wypłacane przez okres 12 m-cy)
 2. Specjalistyczne wsparcie towarzyszące
 3. Forum Wymiany Doświadczeń

Termin realizacji projektu: 01.09.2016- 31.07.2018.

Więcej informacji: http://www.iph.bialystok.pl/projekt-liderzy-przedsiebiorczosci/

REKRUTACJA trwa - w celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu:

 

Biuro Projektu: Izba Handlowo-Przemysłowa w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok, tel. 85 652 56 45

Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22 a, 18-100 Łapy, tel. 85 814 19 20

Szachowi mistrzowie województwa z Białegostoku

 

Szachy w następnym roku szkolnym według zamierzeń reformy oświaty mają stać się w szkołach podstawowych przedmiotem obowiązkowym. Stowarzyszenie Europartner realizuje w tym roku szkolnym projekt zajęć szachowych w białostockich szkołach pod nazwą "Talent szachowy"

Podczas szachowych Igrzysk Województwa Podlaskiego w Suwałkach zwycięzcami została drużyna ze Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białymstoku. Jednym ze zwycięzców jest syn wiceprezesa Stowarzyszenia Europartner AKIE, Pawła Backiela. Hubert Backiel jest wielokrotnym mistrzem szachowym w Białymstoku i województwie. Jest to dziesięcioletni chłopiec, który udowadnia, że pasję szachową warto rozwijać w dzieciach już od najmłodszych lat. 

Jeśli chcecie dołączyć do dzieci, które biorą udział w zajęciach szachowych w białostockich szkołach, zajrzyjcie na stronę talentszachowy.pl. Zapisy na zajęcia szachowe talentszachowy.pl/kontakt

 

Konferencja naukowa „Wpływ funduszy UE na konkurencyjność gospodarczą Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowej”

 

Stowarzyszenie Europartner AKIE oraz Studenckie Koło Naukowe Europrojekt zaprasza na konferencję „Wpływ funduszy UE na konkurencyjność gospodarczą Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowej”

Kiedy?

10 maja 2016 r., godz. 12:00-13:30

Gdzie?

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Warszawska 63, sala 201

 

Prelegenci:

1) prof. UwB, dr hab. Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku

2) prof. UwB, dr hab. Renata Przygodzka

3) prof. UwB, dr hab. Marzanna Poniatowicz

4) Andrzej Parafiniuk – Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

5) Krzysztof Mnich – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Europartner AKIE

 

Od organizatora:

Rozwój jest niekwestionowaną przyszłością naszego regionu. Coraz częściej pojawiają się pytania: Jakie perspektywy mają osoby wchodzące na rynek pracy? Jakie inwestycje planowane są w naszym województwie na najbliższe lata? Dlaczego warto zostać w regionie, gdzie kończyło się studia? Czy Województwo Podlaskie jest regionem przyszłości? Studenckie Koło Naukowe EUROPROJEKT podjęło się próby przybliżenia tematyki poprzez organizację konferencji naukowej, dzięki której możliwe będzie zapoznanie się z opinią zaproszonych ekspertów.

Konferencja będzie okazją do prezentacji kluczowych informacji na temat rozwoju naszego regionu, planowanych inwestycji, szans jakie Województwo Podlaskie stwarza swoim mieszkańcom. Przy dokładnym poznaniu ww zagadnień będą nam służyć pomocą specjaliści oraz eksperci z takich dziedzin jak nauka, gospodarka, ekonomia. W ramach konferencji zostaną przedstawione cele priorytetowe w perspektywie finansowej 2014-2020, przy uwzględnieniu najważniejszych kryteriów, m.in.: gospodarki opartej na wiedzy, uzyskaniu środków na rozwój przedsiębiorczości w zakresie B+R oraz konkurencyjności na rynku pracy w wybranych sektorach gospodarki.

W trakcie wydarzenia omówione zostaną kwestie wpływu funduszy UE na konkurencyjność gospodarczą Województwa Podlaskiego w nowej perspektywie finansowej. Liczymy na to, że dzięki tej konferencji uczestnicy zyskają cenne informacje, które wspomogą ich przyszły rozwój oraz w rezultacie wesprą działania rozwojowe, zarówno naszego regionu, jak i całego kraju.

 

Stowarzyszenie Europartner AKIE mecenasem sztuki

Łączenie biznesu ze sztuką to możliwość wskazania, że nie zatrzymujemy się na poziomie zwykłej, szarej codzienności. Malarstwo, sięgające do piękna, kieruje nas ku wyższym, trwalszym wartościom.

Prezes Stowarzyszenia Europartner, otrzymujący podziękowania za udzielone wsparcie podczas otwarcia wystawy "Malarze Białegostoku" w Operze i Filharmonii Podlaskiej, powiedział:

"Jako Stowarzyszenie Europartner od 11 lat zarządzamy projektami. Ten jest niezwykle cenny i ważny. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby kolejny projekt, który jest w planach również stał się sukcesem dla nas, wszystkich zgromadzonych".

Album "Malarze Białegostoku" pokazuje wycinek tego, co stworzyli przez ostatnie 70 lat artyści związani z tym miastem. To wydawnictwo jest artystyczną wizytówką stolicy Podlasia. Razem z prezesem Fundacji Art Hanza, pomysłodawcą i głównym zasłużonym w doprowadzeniu do finału tego projektu, jakim było wydanie albumu, będziemy dzielić się tą twórczością z tymi, którzy zechcą po nią sięgnąć.

Wystawę "Malarze Białegostoku" w foyer Opery można oglądać do 5 listopada. Tego dnia nastąpi finał akcji promującej sztukę artystów - po koncercie charytatywnym zespołu De Mono, przeprowadzona zostanie aukcja wybranych obrazów.

Więcej na temat przedsięwzięcia "Malarze Białegostoku" w artykule Wystawa i album "Malarze Białegostoku" - unikalny projekt na styku kultury i biznesu

Projekty konsultingowe

Projekty badawcze

Kurs języka chińskiego

Kurs języka chińskiego

Projekty UE

Projekty unijne